μητέρα , γυναίκα, ερωμένη, αδερφή
φωτιά, θάνατος, έλεος, φως                         
μητέρα , θάνατος, αδερφή , φως ,
έλεος, ερωμένη, φωτιά, γυναίκα,
 φως , έλεος , θάνατος, αδερφή , φωτιά, ερωμένη, γυναικα

μητέρα, έλεος, φως, θάνατοςθερμότητα, παγωνιά, φως, αδερφή , μητέρα ,
γυναίκα, φως, ερωμένη , θερμότητα ,παγωνιά,
παγωνιά , θερμότητα , έλεος , θάνατος, φως,
ερωμένη, φως, θάλασσα, κόκκινο, θέα, αφή,
τέρψη, φως , έλεος , θερμότητα , μητέρα,θάνατος 
μητέρα, έλεος, φως, θάνατος,
φως , έλεος , θάνατος, αδερφή , φωτιά, ερωμένη, γυναικα,

θερμότητα, παγωνιά, φως, αδερφή , μητέρα ,
γυναίκα, φως, ερωμένη , θερμότητα ,παγωνιά,
παγωνιά , θερμότητα , έλεος , θάνατος, φως,
 μητέρα , γυναίκα, ερωμένη, αδερφή

ερωμένη, φως, θάλασσα, κόκκινο, θέα, αφή,
τέρψη, φως , έλεος , θερμότητα , μητέρα , θάνατος ,
μητέρα , θάνατος, αδερφή , φως , έλεος, ερωμένη, φωτιά, γυναίκα

μητέρα έλεος, φως θάνατος, θερμότητα μητέρα
φως έλεος θάνατος, αδερφή φωτιά,
θερμότητα παγωνιά, φως, αδερφή μητέρα ,
γυναίκα φως, ερωμένη , θερμότητα παγωνιά,  παγωνιά , θερμότητα
έλεος θάνατος φως
ερωμένη γυναίκα

μητέρα γυναίκα ερωμένη αδερφή,
φωτιά, θάνατος, έλεος, φως
ερωμένη φως, θάλασσα κόκκινο, θέα αφή,
τέρψη, φως , έλεος , θάνατος ,
μητέρα αδερφή , φως έλεος, ερωμένη γυναίκα